Julkaistu

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma nähtävillä ja lausunnoilla

Kestävän kasvun Häme on uudenlainen tekemisen tapa ja ajattelumalli. Se perustuu maakuntamme avaintoimijoiden yhteiseen tahtotilaan Hämeen kehittämisestä. Tavoitteenamme on vahvoihin veturiyrityksiin nojautuen ja tiiviissä yhteistyössä yritysrajapinnan kanssa vahvistaa suunnitelmallisesti Hämeen TKI-toimintaa ja osaamista sekä kehittää sitä tukevaa infrastruktuuria. 

Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelma on osa tätä kokonaisuutta. Se sisältää maakuntamme mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.  

Maakuntaohjelma pitää sisällään myös älykkään erikoistumisen strategian. Se on talouden muutosprosessi, jossa tehdään ankaria valintoja maakunnan omiin vahvuuksiin perustuen. Niukkoja resursseja keskitetään harvempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin. 

Haluamme Hämeessä tehdä niitä asioita jotka ovat hyviä ja oikeita, joissa olemme vahvoja tai voimme tulla sellaisiksi ja jotka ovat toteutettavissa ja rahoitettavissa. 

Olemme laatineet tämän maakuntaohjelman poikkeuksellisina aikoina. Covid-19-pandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen ja olemmekin kiinnittäneet erityistä huomiota yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Aiomme myös tarkistaa maakuntaohjelman tavoitteita joustavasti sen toteuttamisvaiheessa seuraavan neljän vuoden ajan.

Maakuntaohjelman luonnos löytyy Hämeen liiton verkkosivuilta: https://hameenliitto.fi/kestavankasvunhame/

Palautetta voi lähettää Webropol-lomakkeella tästä linkistä:

Hämeen maakuntavaltuusto käsittelee maakuntaohjelman 29.11.2021. Yhteiselle Kestävän kasvun Häme –kehittämistyölle se ei ole päätepiste, vaan tästä työ alkaa. Tervetuloa mukaan, maakunta olemme me kaikki!