Julkaistu

Kuntien maksuosuuksiin korotus ensimmäistä kertaa vuoden 2016 jälkeen

Vuodelle 2023 laaditussa Hämeen liiton talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2 338 500 euroa. Kaikista toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuus on 91,5 %, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2 050 500 euroa.

Vuoden 2023 toimintakate on -18 900 euroa ja tilikauden tulos -25 207 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2023 Hämeen liitolle ei kerry yli- tai alijäämää.

Vuodesta 2000 alkaen jäsenkuntien maksuosuuksien nousu on ollut pienempi kuin kuntasektorin keskimääräinen kustannusten nousu. Kuntien jäsenmaksuja on Hämeen liitossa korotettu viimeksi vuonna 2016.

Jäsenmaksuja on syytä korottaa kattamaan tuo yleisen kustannustason nousu ja samalla mahdollistaa lisäpanostus maakunnan edunvalvontaan, mihin kunnista on esitetty lisäresurssitarvetta,

toteaa Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Ensi vuosi tulee olemaan työntäyteinen

Maakuntajohtaja Toni K. Laine totesi valtuustolle, että Hämeen liitto siirtyy ns. normaalimpaan toimintamalliin, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeet siirtyvät osaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa vuoden 2023 alusta alkaen.

Pääradan edunvalvonta jatkuu edelleen vahvana ja kevään vaalien jälkeen uusien edunvalvonnan yhteyksien luominen on tärkeää. Erityisenä teemana tulevan vuoden tavoitteissa nousevat maakunnan energiamurroksen lisäksi ilmastoasiat, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja maakunnan kansainvälistyminen.

Kansainvälistymisen tarve Kanta-Hämeessä on erittäin kova ja huomioimme sen myös ensi vuoden talousarviossa. Kansainvälisyyden tulisi olla kestävä ja luontainen osa päivittäistä tekemistä, mikä luo rohkeutta hakea kasvua viennistä ja kansainvälisiltä markkinoilta. Haluamme Hämeen liiton kautta luoda positiivisia esimerkkejä kansainvälistymisestä, kertoa mitä EU-rahoitukset kantahämäläisille toimijoille tarjoavat ja miten niihin pääsee käsiksi,

Toni K. Laine tiivistää liiton suunnitelmia.

Kansainvälistymisteemaan liittyy myös Häme EU Officen eli Kanta-Hämeen oman Brysselin toimiston jatkuvuus.

Taloudellisesti asia kuuluu vasta vuoden 2024 talousarvioon, mutta käynnissä oleva Häme Goes Global -hanke, jonka yhtenä tuloksena toimisto on perustettu, päättyy ensi vuonna. Ratkaistavana on toiminnan jatkumisen varmistaminen ja työn alla onkin eri rahoitusmalleja, joista käydään heti alkukeväästä keskusteluja kuntien ja maakuntahallituksen kesken,

Toni K. Laine jatkaa.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa nähdään tärkeänä. Työvoiman saatavuuden haasteet edellyttävät, että kaikki maakunnan toimijat onnistuvat omissa tehtävissään ja siten pystytään tukemaan hyvinvointialuetta, joka tulee olemaan erittäin suuri työllistäjä maakunnassa.

Katso tallenne maakuntavaltuuston kokouksesta

Tallenne on katsottavissa 11.12.2022 saakka.