Julkaistu

Länsi-Suomen ensimmäinen yhteinen liikennestrategia on hyväksytty

Strategian valmistelussa tunnistettiin kolme teemaa, joissa yhdistyivät sekä Länsi-Suomen piirteet, että valtakunnalliset tavoitteet:

  • Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa, jolloin ihmiset ja tavarat saavuttavat määränpäänsä.
  • Arki sujuu ja logistiikka on tehokasta maaseudulla ja tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla.
  • Työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin.

Kärkitoimenpiteitä priorisoitiin seitsemän, joista seuraavat kolme sujuvoittavat niin asukkaiden arkea kuin elinkeinotoimintaakin:

  • Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti ja nopeus on varmistettava liikkumistarpeen vähentämiseksi ja liikenteen automatisaation mahdollistamiseksi.
  • Tieverkon kuntopuutteet myös alemmalla verkolla on korjattava.
  • Rataverkko ja rautatieliikenne on kehitettävä luotettavaksi, kattavaksi ja kapasiteetiltaan riittäväksi työmatkojen tarpeisiin.

Elinkeinotoiminnan kannalta olennaisimmat kärkitoimenpiteet ovat:

  • Vientikuljetuksille tärkeät yhteydet on saatettava tarvetta vastaavaan kuntoon.
  • Pääväyläasetuksen määrittelemän päätieverkon laajuutta tulee tarkistaa.

Asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi tärkeät kärkitoimenpiteet ovat:

  • Valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmä tarvitsee isännän ja rahoituksen.
  • Tarvitaan uusia hallinnon rakenteita ja niitä tukevaa lainsäädäntöä, jotta kuntien ja valtion tarjoamia henkilökuljetuspalveluja (mm. koulukyydit ja sote-kuljetukset) kyetään yhdistelemään ja avaamaan kaikille.

Maakuntaliitot jatkavat yhteistoimin näiden kärkitoimenpiteiden edistämistä ja vuorovaikutusta valtio-osapuolten kanssa. Tärkeää on saada kärkitoimenpiteet kirjatuiksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja muihin kansallisiin suunnitelmiin.

Maakunnat ratkaisevat yhteisiä haasteita

Länsi-Suomen maakunnat yhdistävät voimansa samankaltaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Esimerkiksi yhteisesti tehtävien selvitysten kautta lisätään tietoisuutta ajankohtaisista asioista ja saadaan aikaan keskustelua teemoista, jotka koskevat monia osapuolia, myös valtakunnallisesti.

Lisäksi maakunnat käynnistävät monistettavien toimintamallien muodostamiseksi pilotointeja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Maakuntaliitot siis edistävät ja seuraavat aktiivisesti yhteistyössä Länsi-Suomen liikennestrategian toteutumista. Strategian päivitystarvetta tullaan arvioimaan vuosittain.