Julkaistu

Maakuntahallituksen päätökset 9.3.2020

Hämeen ELY-keskuksen neuvottelukunnan tehtävät siirtyivät Hämeen yhteistyöryhmälle

Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut tukea ELY-keskuksen strategista suunnittelua ja edistää keskuksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenistö on ollut pitkälti sama kuin maakunnan yhteistyöryhmässä.

Uuden strategiakauden alussa pohdimme, kuinka tiivistäisimme alueen keskeisimpien sidosryhmiemme kanssa tehtävää yhteistyötä. Neuvottelukunnan tehtävien siirtyminen MYRille nähtiin yhtenä keinona tähän. Vastaanotto sidosryhmissä on ollut erittäin positiivista.

Teea Lyytikäinen, yksikön päällikkö, Hämeen ELY-keskus

Uuden strategiakautemme kärjet, työllisyyden ja kiertotalouden edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat laaja-alaisia ilmiöitä, joiden ratkaisuun tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Teea Lyytikäinen, yksikön päällikkö, Hämeen ELY-keskus

Tavoitteena Hämeen ELY-keskuksella onkin tuoda jatkossa näitä teemoja MYRin keskusteltavaksi ja hakea siten uusiakin yhteistyörajapintoja.

Maakunnan yhteistyöryhmä

Hämeen yhteistyöryhmä, MYR, koostuu maakuntamme kehittämisen kannalta tärkeimmistä yhteistyötahoista ja valtionhallinnon organisaatioista. MYR työskentelee aina maakuntavaltuuston toimikauden ajan.

Hämeessä haetaan valtionavustusta kahteen sote-hankkeeseen

Maakuntahallitus käsitteli sote-uudistuksen ja meneillään olevien valtionavustushakujen tilannetta.

Haemme yhdessä Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien kanssa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen kehittämiseen ja erityisesti palvelujen saatavuuden parantamiseen.

Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto

Lisäksi haemme avustusta tietojärjestelmien ja asiakkaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen sekä hankekokonaisuuden koordinointiin.

Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto

Maakuntahallitus valtuutti Hämeen liiton huolehtimaan avustushakemusten viimeistelystä ja toimittamisesta sosiaali- ja terveysministeriöön.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 6.4.2020.