Julkaistu

Maakuntaohjelman luonnos lähtee lausuntokierrokselle

Hämeen maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman 2022-2025 luonnosta ensimmäisessä kokouksessaan 27.9.2021 ja päätti asettaa luonnoksen nähtäville. Luonnos lähetetään lausunnoille maakunnan kuntiin, eri toimijoille ja ohjelmatyössä mukana oleville organisaatioille. Palautetta voivat antaa myös kansalaiset.

Maakuntaohjelmaluonnoksen nähtävillä olo ja lausuntoaika on 28.9.-25.10.2021.

Palautteiden käsittelyn jälkeen ohjelmaa työstetään siten, että maakuntahallitus voi 8.11. kokouksessaan esittää sitä maakuntavaltuustolle. Valtuusto päättää maakuntaohjelman hyväksymisestä 29.11.2021, jonka jälkeen ohjelman toteuttaminen käynnistyy.

Ohjelmaa on laadittu poikkeuksellisina aikoina. Olemme kiinnittäneet erityistä huomioita alueemme yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Aiomme myös tarkistaa ja tarpeen mukaan muokata ohjelman tavoitteita joustavasti seuraavan neljän vuoden ajan.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Vihreän kasvun Häme vaihtuu Kestävän kasvun Hämeeksi

Maakuntahallitus päätti puheenjohtaja Antti Ahosen esityksestä, äänestystuloksen 8-2 jälkeen muuttaa Vihreän kasvun Häme 2022–2025 -otsikon Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -otsikoksi.

Maakuntaohjelmaa on valmisteltu vuoden ajan laajassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kesken. Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelma rakentuu viidelle kysymykselle:

  • Missä olemme nyt?
  • Minne haluamme mennä?
  • Mitkä askeleet otamme 2022-2025?
  • Miten toteutamme valintamme?
  • Miten valintamme vaikuttavat?

Maakunnan kehittämisen kärjiksi on valittu kolme teemaa:

  • Kestävän kasvun TKI
  • Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
  • Kestävän kasvun infra

Maakuntaohjelman luonnos ja palautelomake löytyvät 28.9.2021 Hämeen liiton sivulta: Kestävän kasvun Häme 2022-2025

Katso maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.10.2021