Julkaistu

Maakuntien yhteinen liikennestrategia sai hyviä eväitä

Strategiatyön tavoitteena on tunnistaa teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kaikille yhteisiä kehittämisen kohteita on löytynyt ja näihin Länsi-Suomen maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valtakunnallisen suunnitelman laadinnassa mukana olevat kansanedustajat antoivat evästystä huhtikuussa pidetyssä kokouksessaan.

Kehittämiskohteet on ryhmitelty neljään teemaan strategiatyön laadinnan helpottamiseksi. Teemat ovat:

  • Sujuva arki tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla.
  • Maaseutualueilla liikkumispalvelut ja tehokas logistiikka vahvistavat elinvoimaa.
  • Eri toimialojen työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin.
  • Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa: ihmiset ja tavarat saavuttavat määränpäänsä.

Teemojen todettiin kuvaavan selkeästi koko aluetta, johon kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat.

Kaikkia neljää teemaa yhdistävät tavoitteet saavutettavuuden parantamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Työn tarkoituksena on myös lisätä liikenneturvallisuutta, kehittää liikenteen innovaatioita ja parantaa liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta.

Maakuntien yhteiskokouksessa toivottiinkin, että alueesta rakennettaan yhdessä kestävien liikkumisenergiamuotojen mallialue lataus- ja tankkausverkostoineen. Puheenjohtajisto näkee myös tärkeänä, että näin laajalla alueella etsitään yhteisiä linjoja, vaikka toki alueiden välillä löytyy erojakin.

Strategiatyössä kiteytetään yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden. Yhteistyötä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa valtion liikenneviranomaisten kanssa.

Nuorten näkemykset halutaan mukaan suunnitteluun

Liikennestrategia linjaa liikenteen suunnittelun painotuksia pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää tarjota vaikuttamismahdollisuus nuorille, elinkeinoelämälle, muille sidosryhmille ja poliitikoille.

Strategiatyön aikana kaikissa maakunnissa järjestetään sidosryhmätyöpajat touko-kesäkuun vaihteessa, ja alkusyksystä käydään vuoropuhelua nuorisovaltuustojen kanssa.

Maakuntahallitusten puheenjohtajistot kokoontuvat syyskuussa toiseen yhteiseen huippukokoukseen käsittelemään liikennestrategian luonnosta. Kukin maakunta päättää sen hyväksymisestä omalta osaltaan.

Kanta-Hämeessä laaditaan myös oma suunnitelma

Samanaikaisesti maakuntien yhteisen liikennestrategian rinnalla Kanta-Hämeessä laaditaan maakunnan omaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Otamme työn valmistelussa huomioon Länsi-Suomen yhteisen strategian ja sen linjaukset. Näin saamme aikaan toimivan vuoropuhelun sekä valtakunnan tason suunnitteluun että maakuntien yhteistyön välille.

Juuso Helander, liikenneasiantuntija, Hämeen liitto

Kanta-Hämeen omaan suunnittelutyöhön voi tutustua Hämeen liiton kotisivuilta: Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Suomen liikennestrategiatyöstä voi kysyä lisätietoja:

Heikki Pusa, [email protected], ohjausryhmän puheenjohtaja
Ruut-Maaria Rissanen, [email protected]
Markus Erkkilä, [email protected]
Antti Saartenoja, [email protected]
Tero Voldi, [email protected]
Esa Perttula, [email protected]