Julkaistu

Matkailun kehittäminen etenee – Häme on vahvasti mukana Järvi-Suomen suuralueyhteistyössä

Yhteistyön vahvistaminen ja Järvi-Suomen markkinoinnin edistäminen osuvat erinomaiseen saumaan, sillä Suomi on juuri valittu vuoden 2019 maailman parhaaksi luontomatkakohteeksi yli sadan maan joukosta. Tästä tittelistä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti niin Hämeessä kuin koko Järvi-Suomen yhteistyössä.

Visit Finlandin ja Järvi-Suomen toimijoiden yhteinen visio on, että Järvi-Suomi on haluttava, rentouttava, ympärivuotinen ja kansainvälisesti tunnettu matkakohde, joka yhdessä kolmen muun matkailun suuralueen (Lappi, saaristo- ja rannikkoalueet sekä Helsinki) kanssa tekee Suomesta Pohjoismaiden johtavan matkailumaan. Näihin tavoitteisiin Hämeessä yhdytään mielellään. Visit Finlandin kanssa tehtävä yhteistyö tuo Hämeen matkailumarkkinointiin resursseja, ja mahdollistaa laajempaa näkyvyyttä.

Hämeessä on monipuolista potentiaalia kehittyä matkailualalla

Maailman parhaana luontomatkailukohteena Suomea kiiteltiin muun muassa kauniista luonnonmaisemista ja luonnonsuojelusta, sekä ympäristön kestävyydestä. (MTV) Hämeessä luontomatkailuun liittyvää osaamista on viritetty monipuolisesti eri hankkeissa, niin Eerikkilässä ja Evolla kuin Aulangollakin.

Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoja, sekä Aulangon ja Evon retkeilyalueita tullaan kunnostamaan ja kehittämään 900 000 eurolla, joka on myönnetty Metsähallitukselle. DigiTrail ja Tavastia Blueways -hankkeissa nostetaan esiin luontomatkailureittejä ja -palveluita, ja Western Lakeland -hankkeessa tuetaan aktiivisesti Visit Finlandin Lakeland -teemojen kansainvälistä markkinointia.

Meillä on vielä paljon tekemistä aitojen hämäläisten kohteiden ja palveluiden nostamisessa esiin. Tätä työtä tehdään aktiivisesti yhteistyössä maakunnan kaupunkien ja kuntien, Elinvoimaa Hämeeseen ry:n, yrittäjien ja yhdistysten kanssa

kertoo aluekehitysasiantuntija Minna Takala Hämeen liitosta

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen liiton myöntämällä EU-rahoituksella on jatkossakin keskeinen rooli yhteistyön mahdollistajana, ja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämisessä.