FI

Julkaistu

Muistutus hallituksen budjettiriiheen: Valtatiellä 2 on useita toteutusvalmiita hankkeita, jotka on saatava käyntiin

Valtatie 2 on jäänyt liikenneinfran kehittämisessä väliinputoajaksi. Perusteet asian korjaamiseksi ovat entistä painavammat. Toteuttamisvalmiina on useita hankkeita, jotka on saatava käyntiin. Näitä ovat muun muassa:

  • Vt 2 parantaminen Humppilan kohdalla (8,3 m€),
  • Vt 2 Ruskila-Haistila ohituskaistojen parantaminen (6 m€),
  • Vt 2 parantaminen Huittisten kohdalla (11,3 m€) ja
  • Vt 2 Nakkilan eritasoliittymän parantaminen (1,3 m€).

Valtatie 2 toimii pääyhteytenä pääkaupunkiseudulta Satakuntaan, Lounais-Hämeeseen sekä osiin Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Vt2:sen merkityksellisyyttä lisää se, että se on ainoa suora yhteys Porista Helsinkiin, koska väliltä puuttuu suora raideyhteys. Tie on myös tärkeä joukkoliikenteelle, sillä se toimii Forssan seudun pääliikenneyhteytenä pääkaupunkiseudulle.

Marinin hallituksella on vielä budjettiriihi aikaa tehdä päätöksiä, jotka parantavat valtatie 2:n asemaa,

painottaa HFP-neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen.

Toimivat liikenneyhteydet kytkevät Suomen elinkeinoelämän globaaleille markkinoille

Tien parantamista on tehty pieninä kohteina, mutta yhteysvälin kokonaisuus ei infran, turvallisuuden, ennustettavuuden ja saavutettavuuden osalta vastaa tarpeita. Yhteysvälillä on palvelutaso-, turvallisuus- ja standardipuutteita.

Vt2 on osa Euroopan laajuista kattavaa TEN-T-liikenneverkkoa. HFP-neuvottelukunta korostaa Länsi-Suomen vientivetoista ja verkostoitunutta elinkeinoelämää, jonka kannalta on tärkeää, että yhteydet toimivat saumattomasti eri liikennemuotojen välillä, niin Suomen sisäisessä liikenteessä kuin rajat ylittävien kansainvälisten liikenneverkkojen osalta.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan seurauksena Euroopan komissio ehdottaa TEN-T-verkkoyhteyksien katkaisemista Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Jatkossa Suomen liikennepolitiikan strategisessa suunnittelussa tulee hyödyntää paremmin läntisen Suomen satama-, raide-, maantie- ja lentoyhteyksien tarjoamat mahdollisuudet ja näiden entistä parempi kytkeminen koko Euroopan kattavaan liikenneverkkoon. Muuttuneessa tilanteessa myös huoltovarmuusnäkökulma on entistäkin tärkeämpää huomioida.

Valtatie 2 on keskeinen väylä energian, ruoan ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta, jonka saavutettavuuden parantamiseen tulee ryhtyä viipymättä liikenteellisiä pullonkauloja poistamalla.