Julkaistu

Osallistu Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ensimmäisen vaihemaakuntakaavan suunnitteluun – osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt nähtävillä

Hämeen maakuntavaltuusto päätti 27.11.2023 käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (25 §, 27 §) maakuntakaavan laatimisen. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Kanta-Hämeen kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa 2040.

Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka
asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua ja lausuntojen antamista varten.

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 9.4.–12.5.2024 välisen ajan Hämeen liiton toimistossa (Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna) ja verkkosivuillamme www.hameenliitto.fi/vaihemaakuntakaava sekä Kanta-Hämeen kunnissa niiden omien käytäntöjen mukaisesti.

Mielipiteet on toimitettava Kanta-Hämeen maakuntahallitukselle osoitettuna viimeistään 12.5.2024 osoitteella Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna tai Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiin [email protected] tai lausuntopalvelu.fi-verkkosivun kautta.

Lisätietoja Hämeen liitossa antavat

Kehittämisjohtaja Jyri Sarkkinen, 050 523 1598, [email protected]
Maakuntainsinööri Paula Mustonen, 050 375 3218, [email protected]
Liikenneasiantuntija Juuso Helander, 046 922 6643, [email protected]