päärata, logo, finnish mainline

Julkaistu

Päärataan kohdistuvia parannuksia tulossa useista eri ohjelmista

Hallituksen esittämä neljäs lisätalousarvio sisältää päärataan liittyviä investointeja ja jatkosuunnitelmia. Nyt esitetyt elvytyskohteet tarkentuvat vielä hallituksen toimesta loppuviikon aikana sekä myöhemmin kohteiden tarkempana työmäärittelynä. Kaupunkiseutujen MAL-sopimukset edellyttävät vielä kunnallista päätöksentekoa.

Päärata+: hankkeen projektipäällikkö, Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela toteaa hallituksen esityksestä:

Suomen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin kohdistuvia määrärahaesityksiä on osoitettu niin Tampereelta etelään kuin Oulusta pohjoiseen. Väliin jäävästä Tampere-Oulusta ollaan tekemässä välityskykytarkastelu.

Jouni Koskela, edunvalvontapäällikkö, Pirkanmaan liitto

Koskelan mukaan elvytyspaketin liikenteen kehittämiseen liittyvät esitykset osoittavat päätöksenteon sirpaleisuuden.

Osa kohteista on väyläverkon kehittämishankkeita, osa on kaupunkiseutujen MAL-sopimuskohteita ja osa muun muassa teollisuuden infrapakettiin liittyviä. Tämä osoittaa selkeän tarpeen pitkäjänteiselle liikennejärjestelmäsuunnittelulle toimenpideohjelmineen, jota parhaillaan maassa tehdään seuraavalle 12 vuodelle.

Jouni Koskela, edunvalvontapäällikkö, Pirkanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja pitää mielenkiintoisena Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen sisältyvää Tampere-Oulu -välin välityskykytarkastelua kaksoisraiteista ja liikennepaikkatarpeista. Hän on Koskelan kanssa samaa mieltä kokonaiskehittämistarpeesta:

Päärataa tulee edelleen suunnitella ja kehittää kokonaisuutena Helsingistä Tornioon. Yksittäisten hankkeiden ja suunnitelmien liittyminen toisiinsa tulisi olla koordinoidumpaa, koska niitä viedään nyt eteenpäin usean erillisen rahoitusvälineen ja sopimusmenettelyn kautta etelässä ja pohjoisessa.

Osaoptimoinnin vaarana on, että pääradan välityskyky ei kehity parhaalla mahdollisella tavalla.

Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto

Saartenoja muistuttaa, että Tampere-Seinäjoki on pääradan ja Suomen vilkkaimmin liikennöity yksiraiteinen osuus.

Länsi-Suomen yhteistä liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä vetävä Hämeen liiton johtava asiantuntija Heikki Pusa toteaa eteläisen Suomen päärataan liittyvistä esityksistä:

Helsinki-Tampere -rataosan peruskorjaus aloitetaan kahdeksan miljoonan euron määrärahalla. Määräraha on varsin pieni kokonaistarpeeseen nähden, mutta merkitsee kuitenkin konkreettista aloitusta, ja sitä on syytä tervehtiä ilolla. 

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu käynnistämään pääradan parantamishankkeen Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutuksen ratasuunnitelman mukaisesti. Tätä on odotettu pitkään. Pasila-Riihimäki osuuden välityskyvyn parantaminen vaikuttaa myönteisesti koko pääradalle myös Riihimäeltä pohjoiseen.

Heikki Pusa, johtava asiantuntija, Hämeen liitto

Päärata+:n alueen muodostavat Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi.