Julkaistu

Palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan – kustannuskehitys vaatii kunnilta jatkossakin yhteistyötä

Kuntien näkökulmat keskiössä

Maakunnan kunnat antavat selvityksestä omat lausuntonsa keväällä 2020. Ansiokkaasti tehtyä raporttia käsitellään talven aikana useilla eri poliittisilla foorumeilla.

Tärkeintä on päästä heti eteenpäin ainakin sopimuksellisella tiellä ja löytää mahdollisuuksia syventää integraatiota. Näin muodostetaan yhteiset askeleet kohti uutta sote-maakuntaa ja tehdään työtä kustannustehokkuuden eteen

toteaa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

Sote-palvelurakenteen uudistaminen on myös kansallinen tavoite, jota rahoitetaan valtionavun turvin vuosien 2020-2022 aikana. Valtio tukee pääasiassa maakunnan laajuisia kehittämishankkeita. Hankkeet kohdistuvat palvelujen kehittämiseen.

Yhteistyötä on joka tapauksessa suotavaa tiivistää

Kanta-Hämeessä sote-palveluja järjestetään jo nyt monin tavoin yhteistyössä. Järjestämistavat, kustannusrakenteet ja palvelujen saatavuus ovat erilaisia, mikä tarkoittaa, että tarpeet maakunnalliseen yhteistyöhön vaihtelevat.

Selvää kuitenkin on, että palvelurakenteen haasteet vaativat yhteistyön tiivistämistä entisestään. Yhteistyökykyä sote-palvelujen osalta vaaditaan tulevina vuosina sekä isojen investointien että palvelujen kehittämisen näkökulmasta

tiivistää projektipäällikkö Niina Haake Hämeen liitosta

Yhteisessä organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalveluja voitaisiin tarkastella kokonaisuutena ja tasapainottaa näin talouden jakautumista. Henkilöstön osaamista voitaisiin myös jakaa entistä paremmin. Keskeisimpänä etuna olisi mahdollisuus palvelujen tiiviimpään yhteensovittamiseen.

Palvelutarve aiheuttaa jatkossakin painetta

Kuntayhtymäselvityksen mukaan väestörakenne ja palvelutarve Kanta-Hämeessä luovat tulevaisuudessakin painetta sote-kustannusten kehitykselle. Tähän vaikuttavat muun muassa palvelutarpeen muutokset väestökehitykseen nähden ja kyky terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveys- ja hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyyn. Kantahämäläisten haasteet hyvinvoinnin suhteen ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin muuallakin Suomessa.

Ikääntyneiden osuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä. Demografinen huoltosuhde on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä korkeampi kuin Suomessa keskimäärin.

Kuntien kesken väestörakenteessa on eroja, ja tämä onkin otettava huomioon, kun suunnitellaan palvelujen tuottamista ja rahoitusta nyt ja tulevaisuudessa. Kustannuskehitys on ollut koko maassa nouseva

Niina Haake sanoo

Tutustu Maakunnallisen sote-kuntayhtymäselvityksen loppuraporttiin tästä.