Julkaistu

Rahoitusta kansainvälisten hankkeiden valmisteluun

Tuemme tällä rahoituksella sellaista valmistelutyötä, jolla tähdätään vaikuttavien hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Hämeen liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). Haku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksen mukaisesti.

Tähtäin tässä hankehaussa on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, joissa edellytetään kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita. Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja Kanta-Hämeeseen kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Hankkeiden tulee myös kohdistua Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman teemoihin, joita ovat:

  • Kestävän kasvun TKI
  • Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
  • Kestävän kasvun infra

Tarkemmat hakuohjeet ja kriteerit löytyvät Hämeen liiton verkkosivuilta.