Julkaistu

Raideliikenteen matkaketjuja ryhdytään suunnittelemaan yhdessä

Pandemian vaikutus onkin ollut merkittävintä juuri työmatkaliikenteen keskeisimmillä yhteysväleillä. Etätyöhön siirtymisen aiheuttama matkustajamäärien vähentyminen osuu kipeimmin juuri näihin rataosuuksiin, jotka normaalisti muodostavat koko raideliikennejärjestelmän taloudellisen ja toiminnallisen selkärangan.

Kanta-Hämeen maakunnan kansanedustajat sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungin johto kokoontuivat Hämeen liiton kutsumina keskustelemaan ajankohtaisista yhteistyökysymyksistä VR:n johdon kanssa. Raideliikenteen kehittäminen on kokoontuneille osapuolille yhteinen päämäärä, ja viime vuosien aikana tämän ryhmän tapaamiset ovatkin vakiintuneet.

Junamatkustaminen tulee kasvamaan

Koronapandemiasta johtuva matkustajamäärien väheneminen on johtanut siihen, että myös VR on joutunut karsimaan vuorojaan ja liikenne on ollut tappiollista. Kanta-Hämeen toimijat kantavat huolta pendelöijien mahdollisuudesta kulkea junalla vuorotarjonnan ollessa normaalia huomattavasti niukempi.

Kysynnän kasvaessa meidän on mahdollista reagoida nopeastikin lisäämällä junavuoroja jopa reilun viikon varoitusajalla.

Topi Simola, matkustajaliikennejohtaja, VR

VR vakuuttaa, että pandemiatilanteen normalisoiduttua myös vuorotarjonnan osalta palataan normaaliin, eikä yhtiö usko sen osalta heikennyksiin pääradalla.

Junan suosio on ollut kasvussa jo vuosia ja uskomme raideliikenteen taas vahvistuvan koronan jälkeen. Siihen vaikuttavat toimintaympäristön trendit, kuten ilmastotietoisuuden lisääntyminen ja kaupungistuminen. Tavoittelemme kulkumuoto-osuuden nousua 6,2 prosentista vuonna 2019 kymmeneen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Topi Simola, matkustajaliikennejohtaja, VR

Toteutusvalmiit hankkeet on nostettava elvytysrahoituksen piiriin

Tapaamisessa keskusteltiin myös elvytysrahoituksen hyödyntämisestä raideliikenteen kehittämisessä. Erityisesti toteutusvalmiit ratahankkeet ovat tärkeitä nostaa elvytysrahoitettaviksi hankkeiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi pääradan erilaiset peruskorjaustoimenpiteet ja Pasila-Riihimäki -välin 2. vaihe.

Elvytyskohteeksi sopisivat hyvin myös digitaaliset investoinnit ratojen yhteyteen. Tämä parantaisi esimerkiksi junien lähiverkkoyhteyksiä.

Tehokkaammat yhteydet junissa auttavat kehittämään myös työn tuottavuutta.

Tarja Filatov, Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja

Pendelöijät saavat erityishuomion

VR ottaa tulevissa lähiliikenteen kalustohankinnoissaan huomioon erityisesti työmatkaliikenteen tarpeet. Juniin rakennetaan etätyöskentelyn mahdollistavat tilat.

Keskeistä on myös matkustamisen helppous. Matkoja täytyy ajatella kokonaisuutena, eli matkaketjuina. Junamatka ei ole irrallinen liityntäliikkumisesta ja -pysäköinnistä. Tapaamisessa sovittiin, että matkaketjuja ryhdytään suunnittelemaan yhdessä.

Parhaassa tapauksessa tämä tarkoittaisi jopa sitä, että yhdellä lipulla pystyisi matkustamaan ovelta ovelle, ja lippuun olisi mahdollista kytkeä myös liityntäpysäköinti. Tavoitteeksi pitäisi asettaa helppo, saumaton matkustaminen nykyistä edullisempaan hintaan.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto