Julkaistu

Sotessa tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia

Maan hallitusohjelman mukainen lainvalmistelu soten osalta on vasta käynnistymisvaiheessa. Erinäisiä selvityksiä esimerkiksi Uudenmaan erillisratkaisusta ja kuntien tuottamisoikeudesta on käynnissä. Näistä on luvattu tehdä johtopäätökset vuodenvaihteeseen mennessä.

Aika näyttää, saadaanko kansallista sote-ratkaisua valmiiksi tällä hallituskaudella. Edelleen kuitenkin uskomme, että ratkaisu syntyy

toteaa projektipäällikkö Niina Haake Hämeen liitosta

Kanta-Hämeessä käydään keskustelua yhteisestä vapaaehtoisesta sote-ratkaisusta

Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua useammalla alueella Suomessa on ryhdytty kartoittamaan vaihtoehtoja vapaaehtoiselle etenemiselle, ja näin tehdään myös Kanta-Hämeessä.

Maakunnassa tehty oma selvitys- ja valmistelutyö antaa meille aikatauluedun lisäksi paremmat vaikuttamismahdollisuudet omaan tulevaisuuteemme siinä vaiheessa, kun kansallinen ratkaisu syntyy

sanoo Niina Haake

Kanta-Hämeen maakunnallisen sote-kuntayhtymäselvityksen ohjausryhmä loi yhteistä näkyä sote-palvelujen tilanteesta, ja mahdollisuuksista järjestäytymiskokouksessaan keskiviikkona 2.10.2019. Ohjausryhmä keskusteli maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamisen mahdollisuudesta.

Kansallisen ratkaisun kaatumisesta huolimatta tarvitsemme rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Kanta-Hämeessä halutaan hyödyntää Oma Häme -valmistelun aikana hyvä tehty työ

Niina Haake toteaa

Vuodenvaihteen jälkeen punnitaan, lähdetäänkö Kanta-Hämeessä liikkeelle vapaaehtoisen kuntayhtymän, vai tiivistyvän sisältölähtöisen yhteistyön kautta. Kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan huolella eri näkökulmista.

Syksy on keskusteluvaihetta, missä jokainen kunta tarkastelee omia lähtökohtiaan ja katsotaan myös kansalliset pelimerkit. Keskeistä on, että jatketaan yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista

Niina Haake jatkaa.