Julkaistu

Strateginen katsaus Hämeen liiton ja maakunnan ajankohtaisiin asioihin

Hämeen liiton toimintakyky on hyvä

Hämeen liiton toimintakyky on koko koronakriisin ajan ollut hyvä, ja viraston toiminta siltä osin on tasapainossa. Liiton henkilöstö siirtyi etätöihin maaliskuun puolivälissä.

Tämän hetkisen tiedon valossa maan hallitus suosittelee etätöiden jatkamista elokuulle niissä organisaatioissa, joissa tämä on helposti järjestettävissä. Etätyökäytännöt ovat liitossa sujuneet hyvin, ja työskentely etätoimistoilta käsin jatkuu vähintään toukokuun loppuun saakka, mahdollisesti jopa kesälomien yli.

Hämeen liitossa on korona-kevään aikana kehitetty sähköisiä prosesseja ja käytäntöjä, jotta etätyöskentely olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta. Samalla liiton toimitiloissa kehitetään etäkokousten vaatimaa infraa, sillä etätyöstä ja -päätöksenteosta tulee ainakin osittaisena toimintatapana osa uutta normaalia. Koronakriisin ensi vaiheen jälkeenkin on odotettavissa uusia tartunta-aaltoja, joten liiton virasto huolehtii omasta toimintakyvystään ja ketteryydestään myös jatkossa.

Hämeen liitto taklaa poikkeuksellista tilannetta myös uuden strategian mukaisella organisaatiolla ja toimintatavalla. Lakisääteisten tehtävien asemesta korostuvat omistajakuntien ja maakunnan muiden toimijoiden tarpeet. Strategian mukaisesti Hämeen liiton tekemiset ryhmittyvät edunvalvonnan, yhteistyön ja kehittämisen tehtävien ympärille.

Häme-ohjelman ja Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian laadinta käynnistetään Hämeen liiton johdolla syksyllä 2020 siten, että maakuntavaltuusto voi ne hyväksyä syksyllä 2021. Häme-ohjelmassa huomioidaan kuntien, seutukuntien ja muiden toimijoiden strategiset vahvuudet ja tavoitteet, joiden muodostama maakunnan kehittämisen kokonaisuus on enemmän, kuin osiensa summa.

Maakunnassa on toimiva kriisijohtamisjärjestelmä

Hämeen liitto on osallistunut vahvalla panoksella maakunnan kriisijohtamisjärjestelmän rakentamiseen ja yhteistyön koordinoimiseen. Kriisitilanteen puhjettua liitto ryhtyi kuntien ja sairaanhoitopiirin toivomuksesta koordinoimaan maakunnallisen johtamismallin rakentamista, ja maakunnan alueen viikoittaista kriisin hillitsemiseen tähtäävää yhteistyötä.

Verkostomainen toimintatapa on kriisijohtamisen tarpeisiin kaikkea muuta kuin optimaalinen, mutta yhteistuumin maakunnassa on saatu yllättävän toimiva malli nostettua pystyyn. Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumi on antanut tähän arvokkaan tukensa, kooten maakunnallista tilannekuvatietoa eri tahoilta.

Tilannekuvaryhmät niin kuntajohtajien kuin elinkeinoelämän osalta kokoontuvat edelleen viikoittain. Mukana kokouksissa on myös muita viranomaistahoja, kuten poliisin, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin johtoa. Yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin, elinkeinoelämän edustajien ja turvallisuusfoorumin muiden toimijoiden kanssa tehdään exit-suunnittelua, mutta varaudutaan samalla myös uusiin kriiseihin.

Webinaari-sarja Assi-sairaalahankkeen päätöksentekijöille

Kanta-Hämeen uuden Assi-sairaalahankkeen toteutuspäätökset siirtyivät syksyyn. Koronaviruksesta johtuen sairaanhoitopiiri ja Hämeen liitto joutuivat myös peruuttamaan keväälle suunnittelemansa informaatiotilaisuudet päätöksentekijöille. Poliittisille päättäjille tarjotaan kevään aikana korvaavaa tiedottamista päätöksenteon tueksi.

Touko-kesäkuun aikana sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet, maakunnan kuntien hallitukset sekä johtavat virkamiehet kutsutaan seuraamaan neljän verkkoseminaarin sarjaa, jossa pureudutaan keskussairaalan strategiseen merkitykseen ja Assi-hankkeen talousvaikutuksiin. Syyskuun alussa sama laaja materiaali esitellään päivitetyssä muodossa myös kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustoille.

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 8.6.2020.