Julkaistu

SYMBI-uutiskirje nr. 2: Yhteistyö syveni entisestään projektin toisen jakson aikana

Tervetuloa projektin toisen ja samalla viimeisen uutiskirjeen pariin!

SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) -hankkeen toisen jakson toimenpiteet ja projektin päättäminen:

SYMBI on Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu eurooppalainen projekti, jossa on mukana 9 partneria 7:stä eri EU-maasta. Sen tavoitteena on edistää teollisia symbiooseja tukemalla erilaisia kehittämispolitiikkoja ja -välineitä. Teolliset symbioosit pyrkivät tuomaan lisäarvoa, vähentämään kustannuksia ja helpottamaan ympäristön kuormitusta lisäämällä resurssitehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. SYMBI jatkohankkeessa on kartoitettu mm. COVID-19 pandemian vaikutuksia alueellisiin toimitusketjuihin ja tunnistettu keinoja, joilla teollisia symbiooseja voidaan käyttää aluetalouksien elpymiseen ja resilienssin kasvattamiseen.

Uutiskirjeestä löytyy kuvaus projektin toisen jakson toimenpiteistä. Jälkimmäisen jakson aikana partnerit mm. järjestivät alueellisten sidosryhmien kokoukset kaikilla mukana olevilla alueilla ja kokoontuivat projektin viimeiseen työpajaan 29.9.2022.  Jakson aikana toteutetut toimet syvensivät edelleen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa SYMBI-alueiden välillä kiertotalouden ja teollisten symbioosien käytäntöjen hyödyntämisessä yhtenä aluetalouksien elinvoiman ja resilienssin lisäämisen keinona.

Uutiskirjeen sisältö:

  • Projektin ohjausryhmän kokous (sivu 2)
  • A5 työpajan tulokset (sivu 3-4)
  • Hyvät käytännöt (sivu 5)
  • Alueellisten sidosryhmien kokoukset (sivu 6)
  • Partnereiden uutiset (sivu 6)
  • Projektin päätöstapahtuma (sivu 7)