Julkaistu

TEM: Haku alueiden väliseen verkostoyhteistyöhön on käynnissä

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut rahoitushaun, jolla vahvistetaan alueiden ja kuntien temaattista verkostoyhteistyötä ja kasvuvyöhykkeitä. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset, järjestöt tai LEADER-ryhmät. Alueiden väliseen yhteistyöhön on käytettävissä yhteensä 7 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023.

Haun tavoitteena on uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja vahvistaa ylialueellista yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä teemoissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa erikokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön, kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä ja kehittäjäkyvykkyyksiä.

Hakukohteita on kaksi:

  1. Teemaverkostot: Useiden alueiden, kaupunkien tai kuntien muodostamat teemakohtaiset verkostot voivat jättää hakemuksen kansallisesti merkittävän ja aluekehittämisnäkökulmasta perustellun teeman kehittämisestä. Verkostojen tavoitteena on vahvistaa alueiden ja kuntien vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Seutukaupungeille varatusta erillisestä määrärahasta toteutettavilla verkostohankkeilla tavoitellaan erityisesti seutukaupunkien koulutus-, teknologia- ja innovaatiotoiminnan vahvistamista.
  2. Kasvuvyöhykkeet: Useiden alueiden, kaupunkien tai kuntien muodostamat kasvuvyöhykkeet voivat jättää hakemuksen alueellisesti ja kansallisesti perustellun vyöhykkeen kehittämiseksi. Eri keskuksia linkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on muodostaa laajempia markkina- ja yhteistoiminta-alueita, jotka houkuttelevat yrityksiä ja kansainvälisiä sijoituksia ja jotka tarjoavat mahdollisuuksia edistää ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Teemaverkostojen ja kasvuvyöhykkeiden tukeminen on osa pääministeri Marinin hallituksen aluekehittämispäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian ja seutukaupunkiohjelman toteuttamista. Toimintaa rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla ja toimien tulee olla sen mukaisia.

Haku on kaksivaiheinen

Haku toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään ideahaku, jossa tiiviit ehdotukset teemaverkostoiksi ja kasvuvyöhykkeiksi tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon 15.4.2021 klo 16.15 mennessä.

Toisessa vaiheessa järjestetään varsinainen haku, jossa tiiviit hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon 2.6.2021 klo 16.15 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ideahausta webinaarin 20.4.2021 klo 12.30–16.00 hakijoille, mukana oleville organisaatioille ja keskeisille kansallisille kumppaneille. Tarkempia tietoja webinaarista julkaistaan myöhemmin ministeriön verkkosivuilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee lopulliset hakemusvalinnat ja päätöksen rahoituksesta kesäkuussa 2021.

Katso tarkemmat hakutiedot TEMin verkkosivuilta.