Julkaistu

Unelmista ja tavoitteista toteutukseen

Ennennäkemätön elinkeinoelämän edustajien yhteistyö käynnistyi

Jo varhaisessa vaiheessa maakunnan yritysrajapintaverkosto, johon kuuluvat Hämeen Yrittäjät, Hämeen ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit, kuntien elinkeinoyhtiöt, MTK Häme, Hämeen ELY-keskus ja Hämeen liitto, käänsi katseen kohti tulevaa, ja alkoi pohtia mitä maakunnassa voidaan voimavarat yhdistäen tehdä, jotta kantahämäläiset yritykset pääsevät ulos koronan luomasta ahdingosta ja selviävät pidemmän päälle siitä jopa voittajina.

Korona on koetellut niin pieniä ja isoja hämäläisyrityksiä kuin koko suomalaista ja globaaliakin yrityskenttää. Vähitellen yhteiskunta on siirtymässä uuteen normaaliin, mutta harva yritys on selvinnyt epidemian seurauksista voittajana. Toimeentulon ajat ovat yritysten työntekijöille tiukat.

Euroopan laajuisesti yrityksille on tarjolla taloudellisia tukipaketteja eri muodoissa, ja julkinen sektori on omalta osaltaan vauhdittanut uuteen normaaliin siirtymisessä rahoittamalla elvytystoimia.

Kanta-Hämeenkin kannalta ulospääsyssä on kyse yritysten elinkelpoisuudesta jatkossa, työpaikoista ja uuden tilanteen hyödyntämisestä ja samalla maakunnan elinvoimasta.

Uskon, että tämä hanke näyttää voimansa siinä, kuinka yritysten arkea tuntevat toimijat saavat yhteistyöllä aikaan suuremman vaikutuksen, kuin jos jokainen toimisi yksinään.

Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, Hämeen liitto

Hämeen Yrittäjien johdolla käytäntöön

Korona-exit -toimiin ryhdyttiin Hämeen Yrittäjien johdolla. Nopealla aikataululla yritysrajapintaryhmä valmisteli konkreettisten toimenpiteiden suunnitelman. Tehtävänä on luoda selviytymisstrategia koronan jälkeiseen aikaan – suunnitelmineen ja työkaluineen.

Oleellisena osana tätä pyritään suuntaamaan nykyisen yrityspalvelutoimijoiden verkoston aktiviteetteja yritysneuvonnan ja asiakasohjauksen tehostamiseen.

Hämeen liitto myönsi hankkeelle maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta. Unelmat, tavoitteet ja toteutus -hanke alkoi kesäkuun alussa ja on käynnissä lokakuun loppuun saakka. Hämeen Yrittäjien Juha Haukka siirtyi toimitusjohtajan tehtävistä hankkeen selvitysmieheksi tiiviin työrupeaman ajaksi.

Tuntuu, että korona on yhdistänyt meitä aitoon ja laaja-alaiseen yhteistyöhön. Tuo tunne on välillä ollut maakunnassamme hukassa. Nyt emme saa missata tätä mahdollisuutta muuttaa tulevaisuutta, sillä se on työryhmämme yksi keskeinen tehtävä.

Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät

Lyhyen tähtäimen tavoitteena on tuoda apua yritysten arkeen ja selviämiseen. Toinen tavoite on kurkottaa sumuisen horisontin taakse ja tehdä yhteinen suunnitelma maakuntamme palauttamiseksi kasvun ja kehityksen urille, kestävällä tavalla.

Pyrimme entistä tehokkaammin tarjoamaan yrityksille tietotaitoa, vertaistukea ja työkaluja menestymiseen sekä kriisin keskellä selviytymiseen. Kriisi tai luopuminen ovat uusia alkuja, joten niistäkin pitää uskaltaa puhua avoimesti. Laadukas neuvonta, tehokas tiedon jakaminen ja henkinen tuki ovat elinvoimaisuuden polttopisteessä.

Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät

Nopeaa apua tarjolla

Aikataulullisesti hankkeessa tehdään juuri oikeaan aikaan osuvia toimenpiteitä. On tärkeää, että epidemiasta kärsimään joutuneille yrityksille voidaan tarjota nopeaa apua, jotta kriisin aiheuttamat vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Hankkeen kohteena on laajasti koko maakunnan yrityskenttä aina maaseutuyrityksistä alueen suurimpiin saakka, ja tämä on hieno asia.

Jukka-Pekka Kataja, toiminnanjohtaja, MTK Häme

On tärkeää, että hämäläiset yritykset saavat kaiken sen tuen, joka on saatavissa. Näin maakunnastamme saadaan epidemian jälkeisenä aikana ulos mahdollisimman monta voittajayritystä. Se on samalla voitto koko alueelle ja sen asukkaille.

Ryhdymme rakentamaan polkua kriisistä selviytymiseksi siten, että maakunta nousee tästä entistä vahvempana. Osana prosessia tiivistämme julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä siten, että tästä hyötyy sekä alueen elinkeinoelämä että koko maakunta.

Jukka-Pekka Kataja, toiminnanjohtaja, MTK Häme

Comppi.fi ohjaa yrityspalvelujen äärelle

Korona exit –hankkeen ensimmäisenä operaationa on julkaista comppi.fi –palvelusivusto. Comppi.fi ohjaa Kanta-Hämeen yrityksiä yrityspalvelujen äärelle ja kriisitilanteissa tärkeiden tukimuotojen hakuprosessiin.

Asiantuntija-apu ja informaatiota on löydettävissä niin aihealueittain kuin yrityksen sijainnin perusteella. Tärkeää on löytää myös oikeat ihmiset palvelemaan henkilökohtaisesti.

Comppi.fi elää ja kehittyy jatkuvasti. Tavoitteena on vakiinnuttaa siitä korona-ajankin jälkeen toimiva, kattava palvelumalli, joka auttaa ja tukee yritysten elinvoimaisuuden pyrkimyksiä koko elinkaaren ajan.

Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät

Yritysten ongelmakenttä voi vaihdella akuutista tuen tarpeesta laajempiin kehittämissuunnitelmiin. Comppi.fi ei edellytä jäsenyyksiä eikä rekisteröitymistä, vaan se ohjaa helposti ja tasapuolisesti maksuttomiin palveluihin.