Julkaistu

Uusi ratkaisu löytyi Suomen pääradan parantamiselle Tampere-Helsinki-yhteysvälillä

Pilvirataratkaisua vastaavia toteutuksia on tehty maantieliikenteen puolelta, mutta raideliikenteessä se on uusi. Muualla maailmassa myös junaliikenteen kaksikerrosraideratkaisuja on jo tehty.

Pilvirataratkaisussa lisäraiteet toteutetaan nykyiselle ratakäytävälle. Tällöin se pystyy parhaiten ja laajimmin palvelemaan henkilöliikenteen matkustajia, mutta mahdollistaa hyvin myös tavaraliikenteen määrän kasvun.

On hienoa, että Suomessa on jälleen pystytty hakemaan innovatiivinen ratkaisu isoon osaan Suomea vaikuttavaan ongelmaan. Loppujen lopuksi kokonaistarkastelussa selvästi parhaaksi ratkaisuksi tullut pilvirata on Suomen pääradan eteläisen osan toteutukseen ainoa oikea vaihtoehto, myös ratalinjauksen kannalta,

toteaa vs. maakuntajohtaja Jouko Ylipaavalniemi Hämeen liitosta.

Tämä ratkaisu on samalla erittäin ympäristöystävällinen, koska uusiin luonto- ja maa-alueisiin ei tarvitse koskea. Pilviradan rakenteisiin tullaan hyödyntämään kierrätettyä betonia, jota syntyy purettavista rakennuksista ja maantiesilloista. Tässä mittakaavassa toteutettuna sekin on komea suoritus,

Jouko Ylipaavalniemi jatkaa innostuneena.

Pilviradan ratasuunnitelman tekemiseen tullaan hakemaan EU:lta CEF-rahoitusta syyskuussa avautuvassa CEF2-haussa.

Ratkaisu herättää varmasti kiinnostusta myös EU:ssa ja voimme olla melkoisen varmoja CEF-rahoituksen saamisesta,

toteaa ratapäällikkö Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta.

Lisäksi toteutustapa kytkeytyy erinomaisen hyvin Tampereen uuden ratapihan toteutukseen, joka tulee joka tapauksessa toteutettavaksi kahteen kerrokseen,

Jouni Koskela jatkaa.

Hämeen liiton aluesuunnittelupäällikkö Heidi Koponen vahvistaa, että kaavoituksellisesti ratkaisu on nopeasti toteutettavissa.

YVA-arviointikaan tuskin tuo esteitä toteutukselle, päinvastoin, ja 3D-mallinnus antaa sekin positiivisen kuvan toteutuksesta,

Heidi Koponen toteaa.