Julkaistu

Vahvempina uuteen kasvuun

Oman työurani merkillisin työvuosi alkaa olla takana. Vuosi oli monelle myös eräs raskaimmista. Pandemiakevään dramatiikan vaihduttua tasaisemmaksi taisteluksi tartuntoja vastaan, alkoi samalla taloudellisen selviämisen suunnittelu.

Jo ennen pandemiaa olemme Eurooppana olleet globaalissa kilpailutilanteessa ja monessa tapauksessa valitettavasti alakynnessä. Nopeasti digitalisoituvan maailman markkinoita on jaettu etenkin amerikkalaisten ja kiinalaisten kesken. Kummassakin ilmansuunnassa sisämarkkinoiden volyymit ovat valtavat, ja kehittyviä tuotteita ja palveluita onkin voitu skaalata jo oman maan sisällä.

Eurooppalainen sisämarkkina sen sijaan on kansallisvaltioiden muodostama mosaiikki, jonka jokainen raja muodostaa markkinan kannalta hidasteen tai jopa esteen. Vanha maailma on lisäksi jossain määrin omien arvojensa jähmettämä. Kunnioitamme demokraattista päätöksentekojärjestelmää, tiedonvälityksen vapautta ja oikeusvaltioperiaatetta. Eurooppalaisen yhteiskuntajärjestelmän keskiössä ovat yksilönsuoja ja ihmisarvo.

Mikään ei estä globaaleja kilpailijoitamme rikkomasta näitä arvoja, mikäli siitä koituu liiketaloudellista hyötyä. Ja koituuhan siitä. Pelkästään aggressiivinen tiedonkeruu tuottaa Kiinalle ja Yhdysvalloille ylivertaisen kilpailuasetelman, jota korrektien eurooppalaisten on vaikea murtaa. Digitaalinen tieto kun on syntyvän datatalouden tärkein rakennusaine.

Pelitilanteena tämä on epäreilu, mutta pärjätäksemme meidän ei pidä luopua eurooppalaisuuden ytimestä, tuosta yhdessä rakennetusta arvopohjasta. Nopeasti toimien on sen sijaan pystyttävä käyttämään koronakriisin tuottama uudistumisen pakko hyväksi. Meneillään on markkinan murros ja sen jälkeinen talouden uusjako.

Miljardien eurojen elvytysrahoituksen tarkoituksena on auttaa elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa nousemaan koronan jälkeiseen uuteen alkuun aiempaa kilpailukykyisempänä, digitaalisempana ja ympäristöystävällisempänä. Hämeen liitto kokoaa maakunnan toimijoita työhön mukaan.