Julkaistu

Valtatie 2 edunvalvonnalle lisää vaikuttavuutta eduskuntaan

Valtatiellä 2 on merkittävä rooli henkilö- ja raskaan liikenteen reittinä sekä valtakunnallisesti että seudullisesti. Tie on ainoa suora yhteys Porista Helsinkiin sekä Forssan seudun pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle ja siten tärkeä joukkoliikenneyhteys. Valtatie yhdistää keskeiset työssäkäyntialueet ja on tärkeä myös sen varrella sijaitsevien kaupunkien sisäisessä liikkumisessa. Vt2 kuuluu lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan pääväyläverkostoon ja kansainväliseen TEN-T -verkkoon.

Helsinki-Forssa-Pori-liikennekäytävälle (HFP) on perustettu neuvottelukunta vuonna 2010. Neuvottelukunta edistää ja ohjaa valtatie 2 liikennekäytävän kehittämistä sekä kokoaa yhteen vaikutusalueella toimivat maakuntien liitot, kunnat, kauppakamarit, ELY-keskukset, kehittämiskeskukset ja muut keskeiset sidosryhmät.

Tehostaaksemme tämän tärkeän liikennekäytävän eteen tehtävää vaikuttamistyötä perustimme eduskuntaan valtatie 2 -ryhmän, joka koostuu vaikutusalueen kansanedustajista neljän maakunnan alueelta. Sitoutuminen oli suurta yli puoluerajojen, mikä antaa työlle erinomaisen lähdön, sanoo ryhmän koollekutsuja.

Sanni Grahn-Laasonen, forssalainen kansanedustaja, HFP-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Ryhmän perustamiskokoukseen osallistuivat ja ryhmän työhön sitoutuivat puheenjohtajana toimivan Grahn-Laasosen lisäksi kansanedustajat Eeva Kalli (kesk / Satakunta), Hilkka Kemppi (kesk / Häme), Matias Marttinen (kok / Satakunta), Arto Satonen (kok / Pirkanmaa), Timo Heinonen (kok / Häme), Jari Myllykoski (vas / Satakunta), Antero Laukkanen (kd / Uusimaa), Mirka Soinikoski (vihr / Häme) ja Petri Huru (ps / Satakunta).

Kehittämiskohteet on saatava viipymättä työn alle

Väyläviraston ennusteen mukaan raskaan liikenteen määrä tulee valtatie 2:lla kasvamaan entisestään vuoteen 2030 mennessä. Traficomin laatima liikenneverkon tilannekuva (2020) osoittaa, että valtatiellä on merkittäviä palvelutasopuutteita. Puutteiden korjaaminen ja riittävän kapasiteetin varmistaminen ovat edellytys alueen toimivalle liikennejärjestelmälle.

Liikenteen sujuvuuden, ilmastopolitiikan mukaisen päästöjen vähentämisen ja turvallisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 tehdyssä Vt2-kehittämisselvityksessä priorisoidut kehittämiskohteet tulee viipymättä saada jatkosuunnitteluun ja toteutukseen. Tästä on tehty tavoitteellinen aikataulutus valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 12-vuotiskaudelle.

Valtatie 2 on liian kauan jäänyt kehittämisessä varjoon muista Suomen pääteistä. Siksi meillä on tarve nostaa vaikuttaminen uudelle tasolle ja koota edunvalvontaan leveämmät hartiat yli puoluerajojen. Kakkostielle tarvitaan esimerkiksi lisää ohituskaistoja ja näkyvyyttä. Liikenteen sujuvuus ja nopeus on tärkeää sekä työssäkäynnin että elinkeinoelämän kannalta.

Sanni Grahn-Laasonen tiivistää ryhmän perustamiskokouksen keskustelut.