Julkaistu

Vierailu Brysselissä ja Leuvenissa antoi tärkeitä eväitä maakunnalle ja sen elinkeinoelämän kehittämiselle

Vierailuun sisältyi tapaamiset Euroopan komission ja Euroopan parlamentin, Suomen Nato-edustuston sekä Business Finlandin ja Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin edustustojen avainhenkilöiden ja vaikuttajien kanssa. Lisäksi ryhmä tutustui Belgian Flanderin ja Etelä-Saksan Bavarian alueiden julkisrahoitteisiin yrityspalvelumalleihin. Vierailu toteutettiin osana Häme Goes Global -hanketta.

Yksi keskeisistä vierailun teemoista oli Naton ajankohtaiskatsaus ja tilannekuva Ukrainan kriisistä sekä Suomen Nato-jäsenyydestä ja sen mukana tulevista mahdollisuuksista. Tavoitteena oli myös luoda suoria kontakteja Euroopan unionissa vaikuttaviin avainhenkilöihin ja sidosryhmiin sekä tutustua Häme EU Officen toimintaan myös sitä kautta.

Matka avasi hyvin sitä, miltä Kanta-Hämeen toiminta EU:ssa näyttää ja millaisia odotuksia meille on. Brysselissä odotetaan yhtenäisyyttä Kanta-Hämeen sekä kansallisen tason aloitteilta ja esityksiltä, koskien esimerkiksi ratahankkeiden rahoitusta,

sanoo Hämeen maakuntajohtaja Toni K. Laine.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa vasemmalta: Vesa Jouppila, Toni K. Laine, Juha Haukka, Jussi Eerikäinen, Kari Saarinen, Riikka Riihimäki ja Krista Taipale.

Kanta-Hämeen yrityksiä ja kuntia autetaan kansainvälistymään

Elinkeinoelämän edustajat näkevät tärkeänä saada kantahämäläiset yritykset mukaan kansainvälisille markkinoille. Tätä tukemaan tarvitaan sekä Kanta-Hämeen kuntien että yritysten itsensä valmius ottaa vastaan vieraskielistä työvoimaa osaajapulan helpottamiseksi.

Keskustelua herättivät myös erilaiset pk-yritysten tarpeet rahoituksen hakemiseen, palveluihin, neuvontaan ja siihen miten yrityksiä saadaan aktivoitua hakemaan tukea. Vierailulla kuultiin kahdesta erittäin kiinnostavasta julkisrahoitteisesta yritysten palvelumallista, joista toisessa tuetaan ja valmistellaan yrityksiä saamaan rahoitusta EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmasta ja toisessa tarjotaan alueen yrityksille hyvin laaja matalan kynnyksen palvelupaletti kasvuun, kansainvälistymiseen ja innovointiin.

Äärimmäisen mielenkiintoiset esimerkit siitä, miten julkisen hallinnon tukipalvelut elinkeinoelämälle on organisoitu, mitä ne sisältävät ja miten yritykset ovat voineet hyödyntää rahallista tukea. Parhaimmillaan toiminta on ollut hyvinkin merkityksellistä, panostuksilla saadut tuotot ovat olleet moninkertaisia,

toteaa Hämeen liiton yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi.

Päätimme näiden esimerkkien innoittamana lisätä Häme Goes Global -hankkeen yhdeksi tavoitteeksi pilottimallin luomisen, jolla voidaan tukea alueen yrityksiä paremmin näihin asioihin liittyen,

sanoo hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

euroopan parlamentti
Kuvassa Euroopan parlamentti

Häme Goes Global -hanke mahdollistaa kuntien ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä

Elinkeinoelämän vierailun järjestelyistä vastasi Brysselissä sijaitseva, Kanta-Hämeen maakuntaa EU:ssa edustava Häme EU Office, joka on yksi Häme Goes Global -hankkeen tähänastisista tuloksista.

Kasvun ja elinvoimaisuuden tekijät löytyvät yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolelta, näin myös Kanta-Hämeessä. Monet yritykset harjoittavat jo vientiä, palkkaavat osaajia ulkomailta tai osallistuvat kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Häme Goes Global -hankkeen tavoitteena on auttaa hämäläisyrityksiä entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille ja verkostoihin. Kanta-Hämeessä on aiemmin hyödynnetty keskimääräistä heikommin EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia ja kansainvälistymisen aste on ollut matalampi kuin maakunnan koon perusteella voisi olettaa.

Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen, siihen liittyvä osaaminen, verkostoituminen, EU-rahoituksen tehokas hyödyntäminen ja viime kädessä vientiliiketoiminnan kasvattaminen ovat sitä mitä alue menestyäkseen tarvitsee. Tätä pyrimme hankkeella tukemaan,

toteaa hankejohtaja Krista Taipale Hämeen liitosta.

Häme Goes Global -hankkeessa luodaan menettelytapoja, joilla kantahämäläisiä toimijoita autetaan aiempaa konkreettisemmin mukaan kansainväliseen kehittämisyhteistyöhön. Kansainvälisiä palvelukonsepteja ja verkostoja tuodaan yhä useamman toimijan, hämäläisyrityksen ja kehittäjäorganisaation ulottuville. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa maakunnan osuutta suoraan EU:lta haettavasta rahoituksesta ja vahvistaa maakunnan toimijoiden roolia kansainvälisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Tutustu Häme Goes Global -hankkeeseen.
Tutustu Häme EU Officen palveluihin.

Häme Goes Global -hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

 • Hämeen kauppakamari, Jussi Eerikäinen, toimitusjohtaja (varapuheenjohtaja)
 • Hämeen Yrittäjät, Juha Haukka, toimitusjohtaja
 • Forssan Yrityskehitys Oy, Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja
 • Linnan Kehitys, Kari Saarinen, toimitusjohtaja
 • Riihimäen kaupunki, Mika Herpiö, elinvoimajohtaja
 • Hämeen ELY-keskus, Vesa Jouppila, E-vastuualuejohtaja
 • VTT, Ali Harlin, tutkimusprofessori
 • Hämeen liitto, Toni K. Laine, maakuntajohtaja (puheenjohtaja)
 • Hämeen liitto, Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja
 • Hämeen liitto, Krista Taipale, hankejohtaja
 • Hämeen liitto, Reetta Sorjonen, viestintäpäällikkö