Julkaistu

Virtuaalisen hankintatoimiston avulla lisää suojavarusteita Kanta-Hämeeseen

Suojavarusteista ja -tarvikkeista on pulaa maailmanlaajuisesti. Erityisesti tarvetta olisi vaativamman tason suojaimista, joita tyypillisesti valmistetaan Kiinassa. Maakuntamme ja koko Suomi on tässä kiivaasti kilpaillussa maailmanmarkkinassa useiden myyjien silmissä ostajana liian pieni.

Uuden maakunnallisen toimintamallin ansiosta myös pienemmät organisaatiot tarpeineen tulevat paremmin huomioon otetuiksi. Maailmanmarkkinan vaikean tilanteen vuoksi pyrimme sairaanhoitopiirimme johdolla alueena mukaan myös muiden sairaanhoitopiirien kanssa muodostettaviin laajempiin konsortioihin.

Viikoittain kokoontuvassa Hämeen virtuaalisessa hankintatoimisto -toimintamallissa ovat sairaanhoitopiirin lisäksi mukana Forssan hyvinvointikuntayhtymä, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja maakunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen edustajat kunnista sekä kunnallisten elinkeinoyhtiöiden edustajat ja maakunnan kauppakamarit ja Yrittäjät.

Yhteishankkiminen toteutetaan Kanta Logistiikka Oy:n kautta. Suurin osa kunnista ja kuntayhtymistä on jo Kanta Logistiikka Oy:n omistajia tai asiakkaita. Joustavalla menettelyllä ammattimaisen hankkimisen piiriin saatetaan nyt loputkin toimijat.

Maakunnan suojavarusteiden määrä ja tarve yhteisessä suunnittelussa

Sairaanhoitopiiri kokoaa virtuaalisen hankintatoimiston sisään yhteiselle alustalle kaiken tarvittavan tiedon muun muassa suojavarusteiden saldoista, tarpeen arvioinnista ja suojavarusteiden laadun määrittelyistä.

Ministeriöltä kaipaamme erityisesti tietoa siitä, kannattaako sairaanhoitopiirien itsenäisesti yrittää hankkia suojavarusteita esimerkiksi Kiinasta vai toteutetaanko hankintoja nyt kansallisesti. Täsmällistä ohjeistusta tarvitaan myös soveltuviin käyttötapoihin tilanteessa, jossa standardoituja, laadultaan varmistettuja suojavarusteita ei vain ole saatavilla riittävästi.

Seppo Ranta, johtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Koordinoitua suojavarusteiden yhteishankintaa tarvitaan koronapandemian kriittisen vaiheen jälkeenkin. Suojautumisen tarve on normaalia suurempi pitkään, kun tartuntojen määrän uutta kasvua ehkäistään.

Omasta tuotannosta on apua sekä terveydenhuollolle että elinkeinoelämälle

Maakunnassa tapahtuva suojavarusteiden tuotanto ei pysty vastaamaan kaikkein kovimman vaatimustason tarpeeseen terveydenhuollossa. Oma tuotantomme on silti ehdottoman tärkeä lisä. Näin syntyvien suojavarusteiden avulla säästämme vaativampiin tilanteisiin tarkoitettuja korkean suojaustason suojaimia ja tarvikkeita niihin tarpeisiin, joissa vähäisempi suojaustaso ei riitä. Lisäksi toimintamalli sisältää liiketoimintamahdollisuuksia maakunnan yrityksille.

Hämeen virtuaalinen hankintatoimisto haluaa kasvattaa paikallista tuotantoa. Maakunnan yrityskentässä on eräissä tapauksissa pystytty nopeastikin muokkaamaan toimintaa ja aloittamaan suojavarusteiden valmistus.

Valmistajia suojavaatteille, maskeille ja eräille muille varusteille tarvitaan edelleen lisää, vaikka hienoja esimerkkejä jo onkin. Esimerkiksi maakunnassa valmistetuille visiireille on ollut valtava kysyntä muuallakin maassa. Pieni yrityskokokaan ei ole este: Forssan seudulla ompelualan osaajat ovat järjestäytyneet alihankintarenkaaksi.

Tällaisia tarjoutumisia tarvitaan yrityskentästä lisää. Mikäli yrityksesi olisi kiinnostunut suojavarusteiden valmistuksesta, kannustan pikaisesti olemaan yhteydessä suoraan Kanta Logistiikkaan.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto