Järvimaisema

Hämeen ilmastovahti

Päivitetty

Maakuntamme toimijat ovat yhteisesti asettaneet tavoitteeksi, että Kanta-Häme on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kaikilta kantahämäläisiltä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioilta ja yrityksiltä.

Hämeen ilmastovahti on maakunnallinen ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustoimien seurantapalvelu. Sen avulla tehdään näkyväksi maakunnan ilmastotyötä asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Ilmastovahdissa esitellään yli 600 toimenpidettä, joilla maakunnan eri toimijat edistävät ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan. Toimilla pienennetään päästöjä sekä sopeudutaan ja varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Ilmastovahdissa voi seurata näiden toimenpiteiden edistymistä ja vaikuttavuutta kuvaavia mittareita. Lisäksi siellä on esitelty erilaisista sään ääriolosuhteista asukkaille ja rakennetulle ympäristölle aiheutuvia riskejä kuvaavia riskikarttoja.

Tutustu Hämeen ilmastovahtiin alla olevasta linkistä:

Hämeen ilmastovahdissa on mukana jo 20 toimijaa:

  • Kanta-Hämeen kaikki 11 kuntaa
  • Hämeen ELY-keskus
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Hämeen liitto
  • Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
  • Vitabalans Oy
  • Kiertokapula Oy
  • Loimua Oy
  • Suomen Erityisjäte Oy
  • Kultakeskus Oy

Ilmastovahti on toteutettu ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelman rahoituksen turvin 1.5.–31.11.2022 välisenä aikana. Hankkeen päätoteuttajana oli Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja osatoteuttajan Hämeen liitto.

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoilla oli merkittävä rooli kuntien ilmastotekojen kartoittamisessa. Opiskelijat keräsivät olemassa olevaa tietoa eri lähteistä ja haastattelivat kaikista organisaatiosta aihepiiriä tuntevia henkilöitä. Havainnot tiivistettiin raportteihin ja ilmastoteot kirjattiin opiskelijoiden toimesta ilmastovahtiin. Tästä on hienoa jatkaa hyvin alkanutta ilmastotyötä!

Tutustu hankkeen sivuihin tästä.

Lisätietoja Hämeen ilmastovahdista voi kysyä maakuntainsinööriltämme Paula Mustoselta. Katso yhteystiedot tästä.