Etusivu / Elinvoima ja kehittäminen / Rahoitus / EU:n rakennerahastot

EU:n rakennerahastot

Päivitetty

Suomi saa Euroopan unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Tuki kanavoidaan maakuntiin Suomen oman rakennerahasto-ohjelman kautta, joka on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Uusi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusohjelmakausi on joustava ja aluelähtöinen. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmakauden tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Aiempiin ohjelmakausiin verrattuna nyt kiinnitetään enemmän huomiota toiminnan tuloksiin, vaikuttavuuteen ja eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen, sekä näistä kaikista viestimiseen.

Hankehakemusten tekijöille on tällä kaudella luvassa helpotusta, sillä tavoitteena on hallinnon keventäminen esimerkiksi yksinkertaistettujen kustannusmallien ja digitaalisten prosessien muodossa.

Ohjelmakaudella tavoitellaan joustavuutta ja aluelähtöisyyttä sekä mahdollistetaan rahoituksen hyödyntäminen alueiden omaehtoisen kehittämisen tueksi muuttuvissa tilanteissa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa toteutetaan osana Etelä-Suomen suuraluetta. Suuralueeseen kuuluvat meidän lisäksemme Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Päätökset rahoituksen saavista hankkeista tehdään kunkin maakunnan yhteistyöryhmissä (MYR).

Ohjelmaa toteutetaan maakuntalähtöisesti ja se on maakuntien tärkein rahoitusväline, jonka avulla maakuntaohjelmien ja älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteita toteutetaan. Vuosittain maakuntaohjelman tueksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahaston tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta EU:n jäsenmaissa. Suomessa rahoituksen avulla pyritään parantamaan työllisyyttä erityisesti heikommin työllistyvillä alueilla. Kanta-Hämeeseen rahoitusta tulee kahdesta rahastosta.

Uuden ohjelman rahoitusta saadaan Kanta-Hämeeseen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jonka toimet kohdentuvat erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Pyrkimyksenä Suomessa ja Kanta-Hämeessä on EU-rahoituksen mahdollisimman täysimääräinen kotiuttaminen ja myös siten Suomen saanti kasvu-uralle koronapandemian jälkeen.

Hämeessä EAKR-rahoitusta haetaan pääsääntöisesti toimintaympäristötukien osalta meiltä Hämeen liitosta ja yritystukien osalta Hämeen ELY-keskukselta.

Rahoitettavat hankkeet toteuttavat Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelmaa ja älykästä erikoistumista.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet tähtäävät koko Suomen työvoimapotentiaalin käyttöönottoon ja rahoituksella edesautetaan työpaikkojen ja työvoiman kohtaamista.

Rahaston tavoitteena on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista ja palvelurakenteita. ESR-tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia, tai esimerkiksi kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa ja aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Hämeessä ESR-tukia myöntää Hämeen ELY-keskus.

Rahoitetut hankkeet Hämeessä

Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastohankkeiden tietopalvelussa, EURAssa.

Palvelusta voi hakea tietoa EAKR- ja ESR -hankkeista. Tietoa voi etsiä vapaalla tekstihaulla, hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä rahasto- ja toimintalinjojen mukaan.

Hankkeita voi hakea myös hakutoiminnolla. Näppäile CTRL+F ja kirjoita hakusana sivulle ilmestyvään laatikkoon.

Myös edellisen ohjelmakauden 2007-2013 hankkeet löytyvät EURA-tietopalvelusta.

EU-rahoituksesta voi kysyä tarkemmin maakunnan kehittämispäälliköltämme Marko Mällyltä. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.