Interreg-ohjelmat

Päivitetty

Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n rakennerahastoja. Niillä rahoitetaan aluekehitykseen liittyviä rajat ylittäviä sekä laajemmilla yhteistyöalueilla toteutettavia kansainvälisiä hankkeita. Meillä Hämeessä voi osallistua kolmeen Interreg-ohjelmaan: Keskisen Itämeren (Central Baltic) ja Itämeren alueen (Baltic Sea Region) sekä koko Euroopan kattavaan Interreg Europe –ohjelmaan.

Interreg-ohjelmat täydentävät kansallisia rahoituslähteitä ja tarjoavat mahdollisuuden kansainvälisten kokemusten hyödyntämiseen. Interreg-ohjelmien rahoitus on hanketoteuttajalle edullista: EU-rahoituksen osuus on yleensä vähintään 75 prosenttia ja valtio osallistuu useimpien ohjelmien kansalliseen rahoitukseen.

Nykyisissä ohjelmissa ei ole enää tiedossa uusia rahoitushakuja, mutta tulevan kauden (2021–2027) ohjelmien valmistelu on käynnissä.

Interreg Baltic Sea Region 2014–2020

Itämeren alueen ohjelma EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta (Interreg BSR) rahoitetaan innovaatioihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen lisäksi Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksan pohjoiset osavaltiot, Tanska, Ruotsi sekä Norja ja Venäjä. Hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kolmesta maasta. Ohjelma toteuttaa osaltaan EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Nykyisessä ohjelmassa ei avaudu enää uusia hakuja. Ohjelmakauden 2021–2027 Interreg BSR –ohjelmaa valmistellaan ja ensimmäiset rahoitushaut avautunevat vuonna 2022.

Interreg BSR-ohjelman hallintoviranomainen toimii Rostockissa Saksassa.

Interreg Europe

Ohjelma tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville julkisille viranomaisorganisaatioille ja muille vastaaville toimijoille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja muun muassa omalle strategiselle kehittämistyölle.

Interreg Europe -ohjelma kattaa koko EU-alueen (EU28). Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen.

Interreg Central Baltic 2014-2020

Keskisen Itämeren ohjelmasta rahoitetaan rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita, joihin voi osallistua kumppaneita Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

Manner-Suomesta mukana ovat Varsinais-Suomi, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnat sekä niin sanottuina rajoittuvina alueina Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala. Ohjelman hallintoviranomainen toimii Varsinais-Suomen liitossa. Lisäksi Uudenmaan liitossa on kontaktipiste.

Interreg-ohjelmista ja rahoituksesta voi kysyä tarkemmin maakunnan kehittämispäälliköltämme Marko Mällyltä. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.