Etusivu / Elinvoima ja kehittäminen / Päättyneet projektit / Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti, HÄSPI

Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti, HÄSPI

Päivitetty

Kanta-Hämeessä kunnat ovat ilmastotyössään hyvin eri tasoilla. Hämeenlinna on hyvin aktiivinen ja toteuttaa omaa Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaansa, Forssa ja Riihimäki kuuluvat FISU-verkostoon ja edistävät siinä sovittuja tavoitteita. Jokioinen liittyi juuri Hinku-verkostoon, eli on päässyt hyvin alkuun omassa ilmastotyössään, mutta tarvitsee tukea toteuttamisessa. Muissa Hämeen kunnissa ei vielä ole suunnitelmaa tai strategiaa ilmastotyön tekemiseen. Ja niiden käynnistämisessä HÄSPI-hanke oli tukena.

Toteutusaika: 1.1.2022–1.5.2023
Kokonaisbudjetti: 104 090 euroa
Rahoitus: Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman Alueet kuntien ilmastotyön tukena -avustushaku

Hankkeen kuvaus

Vaikka osalla kunnista oli omia ilmastotoimia tehtykin, hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki Kanta-Hämeen maakunnan kunnat: Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä.

Kunnat tekevät ilmastotekoja, vaikka niitä ei välttämättä mielletä ilmastoteoiksi. Toteutuksen motiivi ei liity ilmastonmuutokseen vaan on esimerkiksi taloudellinen. Ilmastotyö ei erityisesti pienemmissä kunnissa ole aina kovin suunnitelmallista ja tavoitteellista eikä sen etuja nähdä tai tiedetä. Tästä huolimatta Kanta-Hämeen maakunnalliseen ilmastovahtiin on kertynyt jo yli 500 kuntien ilmastotoimenpidettä.

Kuntien ilmastosuunnitelmat

Ilmastolain 14a§:n mukaan kuntien tulee laatia tai päivittää ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman täytyy sisältää ainakin tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa, toimet, millä päästöjä vähennetään, tiedot päästöjen kehityksestä sekä suunnitelman toteutumisen seurannan. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto, ja ilmastosuunnitelma tulee päivittää valtuustokausittain. Petteri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että kunnille asetettu velvoite laatia ilmastosuunnitelmat perutaan lakimuutoksella (HE 2024).

HÄSPI-hankkeen tavoitteena oli selvittää kuntien valmiudet ja tarpeet ilmastotyön käynnistämiseksi tai edistämiseksi. HÄSPI-hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Sitowise Oy. Hankkeella oli kolme päätavoitetta:

Järvimaisema

Ilmastosuunnitelmien startti

Tavoitteena oli avustaa maakunnan pienemmät kunnat hyvään vauhtiin omassa ilmastotyössään ja avustaa kuntia ilmastosuunnitelmien laatimisessa. Hankkeen aikana vakiinnutettiin yhdessä Ilmastovahti- hankkeen kanssa kuntien ilmastotekijöiden verkosto. Työpaketissa mm. selvitettiin kuntien ilmastotyön nykytilanne, järjestettiin kuntien virkamiehille ja päättäjille tilaisuuksia missä kerrottiin ilmastotyön mahdollisuuksista ja hyödyistä sekä opastettiin kuntia ilmastoasioiden huomioon ottamisessa kuntien päätöksenteossa. Työskentelymuotona toimi Sitowisen yhdessä ympäristöministeriön kanssa kehittämä ja tätä työtä varten räätälöity Kanta-Hämeen ilmastotyön foorumi.

taivas, käsi, lamppu

Ilmastohankkeiden ideointi

Tavoitteena oli valmistella kuntien tarpeisiin vastaavia ilmastotyön hankkeita. Hankkeille valmistettiin ideapaperit ja ne kirjattiin Hämeen liiton hankeportfolioon. Kullekin hankeidealle muodostettiin hankekonsortiot sekä kartoitettiin muut yhteistyökumppanit. Hankkeille laadittiin alustavat kustannusarviot sekä alustavat hankesuunnitelmat. Kullekin hankeidealle katsottiin sille sopivin rahoitusmalli. Hankkeiden toteutukseen kannustettiin erityisesti sellaisia kuntia, jotka eivät ole ilmastotyöhön rahoitusta hakeneet, mutta ovat ilmastotyöstä kiinnostuneet. Myös jo ilmastotyössään hyvässä vauhdissa olevat kunnat ovat tärkeässä roolissa hankkeiden toteutuskumppaneina ja vetureina. Hankkeiden avulla ilmastotoimissaan edistyneemmät kunnat pääsevät eteenpäin omassa työssään.

ruskeat kengät ulkona

Ilmastoriskikävelyt

Tavoitteena oli konkreettinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen ilmastoriskikävelyiden avulla. Ilmastoriskikävelyt järjestettiin kaupunkiseuduittain ja kohderyhmänä olivat päättäjät ja asukkaat. Kävelyiden aikana havainnollistettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia lähiympäristöön. Kävelyillä konkretisoitiin myös, mikä on asukkaiden ja taloyhtiöiden vastuulla ja mikä kunnan vastuulla. Tällä vahvistettiin asukkaiden ja päättäjien sitoutumista ilmastotyöhön ja nostettiin esiin yhteistyön mahdollisuuksia. Kohteille tehdyt toteutumissuunnitelmat viedään Hämeen ilmastovahtiin. Kävelyjen teemat valittiin siten, että päästiin tutustumaan erilaisiin tunnistettuihin, paikallisiin olosuhteisiin kohdistuviin ilmastoriskeihin.

Rahoitusohjelma

Ohjelman tarkoituksena on vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. Ympäristöministeriö avustaa alueiden ilmastohankkeita, joissa tuetaan kuntien ilmastotyötä maakunnissa. Tarkoituksena on auttaa kuntia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat heille tarkoituksenmukaisimpia, vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.