Päivitetty

Tilastoissa tarkastellaan hankerahoituksen kohdentumista maakuntaohjelman toimintalinjojen sekä älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden mukaan. Tilastoista käy myös ilmi hankerahoituksen kohdentuminen hanketoteuttajien kesken. Kuntien omarahoitusosuuksia tarkastelemalla voimme puolestaan tehdä näkyväksi kuntien panostukset hanketoimintaan omarahoitusosuuksien näkökulmasta.

Hankerahoituksen jakautumista tarkastellaan myös maantieteellisen kohdentumisen näkökulmasta. Asukaslukuun perustuvan prosentuaalisen jakomallin avulla hankerahoituksen kohdentumista tarkastellaan kuntien sekä seutukuntien kesken.

Tilastojen muuttujia on mahdollista itse painaa aktiiviseksi ja pois päältä. Tämä pätee rahoituslähteisiin, vuosilukuihin ja kulloisenkin tilaston muihin muuttujiin.

Esityksen saa koko ruudun kokoiseksi sen oikeassa alakulmassa olevasta nuolesta. Koko ruudun näytöstä pääsee takaisin ESC-näppäimellä.

Hankerahoituksesta voi kysyä tarkemmin maakunnan kehittämispäälliköltämme Marko Mällyltä.

Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.