Julkaistu

Riihimäki ottaa harppaksen eteenpäin puolustusteollisuuden kehittämisessä

Hämeen maakuntahallitus yhtyi Hämeen yhteistyöryhmän päätökseen rahoittaa Riihimäen kaupungin ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishanketta, jossa rakennetaan yhteistyötä ja innovaatioita turvallisuuden, maanpuolustuksen, kriisikestävyyden ja huoltovarmuuden alalle.

DEFINE-hankkeessa tullaan vahvistamaan maakunnan osaamista, ennakointi- ja innovaatiotoimintaa sekä uusien teknologioiden kehittämistä. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja rakenteiden kehittämisellä pyritään ratkaisemaan turvallisuuteen, maanpuolustukseen, kriisikestävyyteen ja huoltovarmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja edistää oppilaitosten ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

Myös kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä tuetaan. Hanke kohdistuu Kanta-Hämeen alueella erityisesti Riihimäelle, Hämeenlinnaan ja Forssaan, joissa on paljon puolustusalan ja -teollisuuden yrityksiä.

On hienoa, että Riihimäki on esimerkinomaisesti kuntatoimijana lähtenyt hyödyntämään hankerahoitusta. Kannustammekin kuntia hyödyntämään näitä liiton rahoituskanavia,

sanoo Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

Puolustusalan ekosysteeminen kehittäminen on ajankohtaista Kanta-Hämeessä ja koko Suomessa. Hankkeessa muodostetaan korkean teknologian ja osaamisen kansainvälinen verkosto, johon voivat liittyä maakunnan yritykset, oppilaitokset ja muut alan yhteisöt ja toimijat.

Suomen Nato-jäsenyyden myötä suomalaisten puolustus- ja turvallisuusalan yritysten markkinapotentiaali on kasvanut merkittävästi. On tärkeää, että juuri tässä vaiheessa Riihimäki ja maakunnan toimijat aktiivisesti voimistavat tätä kehitystä,

toteaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Maailmanlaajuisen epävakauden lisääntyessä Euroopan Unionin (EU) on otettava enemmän vastuuta turvallisuudesta, strategisen teknologian omavaraisuudesta ja lisättävä kykyään toimia itsenäisesti. Turvallisuus onkin asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi ja EU:ssa on luotu viime vuosien aikana edellytyksiä, että jäsenvaltiot voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä toistensa kanssa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Kansallinen turvallisuus on noussut keskeiseksi tarpeeksi ja panostusten kohteeksi Suomessa ja koko EU:n alueella. Tämä Riihimäen hanke edesauttaa alan toimijoita vastaamaan näihin tarpeisiin Kanta-Hämeestä käsin,

sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teppo Turja.

Riihimäen kaupungin ja Hämeen ammattikorkeakoulun DEFINE turvallisuus, maanpuolustus, kriisikestävyys ja huoltovarmuus-innovaatioekosysteemihanke sai Hämeen liiton myöntövaltuudesta yhteensä 424 944 euron rahoituksen (enintään). Hanke on käynnissä 1.1.2024–31.12.2025 välisen ajan ja se toteuttaa Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelmaa. Rahoitus myönnetään Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)-tuesta.

Lue myös tiedote: Kuudelle kantahämäläiselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeelle myönnettiin rahoitusta

Katso maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä.

Lisätietoa:

Antti Ahonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, puh. 044 535 9400
Teppo Turja, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, puh. 0400 791793
Johannes Koskinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, puh. 050 511 3061
Marko Mälly, kehittämispäällikkö, puh. 050 575 2193