Maakuntakaavan 2040 käsittelyvaiheet

Päivitetty

Maakuntakaavan valmistelun eri vaiheet, eli luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet tulee olla näkyvillä niin kauan kuin valitusprosessi on käynnissä. Voit tutustua maakuntakaavamme valmisteluvaiheisiin tällä sivulla.

Hyväksymisvaihe

Tutustu tästä hyväksymisvaiheen maakuntakaava 2040 karttaan (pdf).
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen kaavaselostukseen, joka sisältää merkinnät ja määräykset (pdf).
Hyväksymisvaiheen oikeusvaikutteiset liitteet
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen karttaan pienistä luonnonsuojelualueista ja luontotyyppialueista (pdf).
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen luetteloon pienistä luonnonsuojelualueista ja luontotyyppialueista (pdf).
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen karttaan maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja kohdemerkinnöistä (pdf).
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen luetteloon maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja kohdemerkinnöistä (pdf).
Hyväksymisvaiheen selostuksen liitteet
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen alueluetteloon (pdf).
Tutustu tästä hyväksymisvaiheen Natura-arviointiin (pdf).

Ehdotusvaihe

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaksivaiheinen. Ensin pyydämme lausunnot viranomaisilta ja muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä tahoilta.

Pyysimme maakuntakaavasta 2040 lausunnot keväällä 2018. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 2.4.2018 ja maakuntahallitus hyväksyi lausunnoista annettavat vastineet kokouksessaan 27.8.2018. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1. – 17.2.2019.

Tutustu tästä ehdotusvaiheessa lausunnoista annettuihin vastineisiin (pdf).

Ehdotusvaiheen aineistot
Tutustu tästä ehdotusvaiheen maakuntakaavakarttaan (pdf).
Tutustu tästä ehdotusvaiheen kaavaselostukseen, joka sisältää merkinnät ja määräykset (pdf).
Ehdotusvaiheen oikeusvaikutteiset liitteet
Tutustu tästä ehdotusvaiheen karttaan pienistä luonnonsuojelualueista ja luontotyyppialueista (pdf).
Tutustu tästä ehdotusvaiheen luetteloon pienistä luonnonsuojelualueista ja luontotyyppialueista (pdf).
Tutustu tästä ehdotusvaiheen karttaan maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja kohdemerkinnöistä (pdf).
Tutustu tästä ehdotusvaiheen luetteloon maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja kohdemerkinnöistä (pdf).
Ehdotusvaiheen selostuksen liitteet
Tutustu tästä ehdotusvaiheen alueluetteloon (pdf).
Tutustu tästä ehdotusvaiheen Natura-arviointiin (pdf).
Ehdotusvaiheen kartta ja selostus viranomaiskuulemista varten keväällä 2018
Tutustu tästä ehdotusvaiheen maakuntakaavakarttaan viranomaiskuulemista varten (pdf).
Tutustu tästä ehdotusvaiheen kaavaselostukseen viranomaiskuulemista varten, sisältää merkinnät ja määräykset (pdf).

Luonnosvaihe

Maakuntakaavan 2040 luonnosvaihe oli ajankohtainen keväällä 2017.

Tutustu tästä luonnosvaiheen selostukseen (pdf).
Luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteet
Tutustu tästä luonnosvaiheen maakuntakaavakarttaan (pdf).
Tutustu tästä luonnosvaiheen alueluetteloon (pdf).
Tutustu tästä luonnosvaiheen maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kohdemerkintöihin (pdf).
Tutustu tästä luonnosvaiheen maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueisiin (pdf).
Tutustu tästä luonnosvaiheen kiinteisiin muinaisjäännöksiin (pdf).