Etusivu / Uutiset

Uutiset

Päivitetty

 • Hämeen vaalipiirin kansanedustajat vaativat Kanta- ja Päijät-Hämeen heikommin kehittyneet alueet valtion aluetukikarttaan

  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antoi 21.2.2024 esityksen Suomen aluetukikartan muuttamisesta. Kartta määrittää, minkä verran yritys voi enintään saada tukea investointiinsa. Tukialueilla I ja II tukitasot ovat korkeammat kuin muualla maassa. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ottivat asiaan kantaa, sillä TEMin esityksen mukainen muutos huonontaisi kuntien kehitystä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat edellyttävät, että Päijät-Hämeestä Hartolaa,…

 • Jouni Eho Kanta-Hämeen kuntajohtajien puheenjohtajaksi

  Kanta-Hämeen kuntajohtajat valitsivat uudeksi puheenjohtajakseen vuodelle 2024 Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Ehon. Eho ottaa vetovastuun Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltalan siirtyessä toisiin tehtäviin. Varapuheenjohtajaksi valittiin Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen. Kuntajohtajakokoukset olivat vuoden 2023 syksyyn saakka Hämeen liiton kokoon kutsumia, mutta liiton ehdotuksesta lokakuussa kuntajohtajat päättivät kiertävästä puheenjohtajuudesta vuodeksi kerrallaan. Olen iloinen ja otettu saamastani luottamuksesta kuntajohtajakollegioista. Meillä…

 • Rahoitusagentti-pilottihankkeessa tavoitellaan EU-rahoituksen kasvua Kanta-Hämeessä

  Forssan Yrityskehitys Oy, Linnan Kehitys Oy ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy käynnistävät yhdessä pilottihankkeen, jossa kokenut rahoitusasiantuntija kartoittaa Kanta-Hämeen yrityksille ja kunnille sopivia EU-ohjelmia ja EU:ssa haettavaksi avautuvia rahoituksia. Hämeen maakuntahallitus myönsi Rahoitusagentti-hankkeelle 178 562 euron Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoituksen. Pilottihanke tähtää suoraan EU:lta haettavan rahoituksen määrän kasvuun maakunnan pk-yrityksissä ja kunnissa.…

 • Into piukeena-blogi: Riihimäki on kasvuhakuinen keskipiste teknologialle ja innovaatioille

  Hämeen liiton elinvoimablogi Teemu Seppälä Riihimäen kaupungin tuore teknologia- ja innovaatiojohtaja (Kuva: Riihimäen kaupunki) Riihimäen uutena, viime viikolla aloittaneena, teknologia- ja innovaatiojohtajana näen kaupunkimme kukoistavana kasvukeskuksena erityisesti robotiikan ja puolustusteknologian alalla. Kyseessä on kaksi teknologista aluetta, jotka ovat yhä tärkeämpiä ja merkityksellisempiä tässä äärimmäisen nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Häme ei ole irrallisena globaalissa kehityksessä vaan osana…

 • Osallistu Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ensimmäisen vaihemaakuntakaavan suunnitteluun – osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt nähtävillä

  Hämeen maakuntavaltuusto päätti 27.11.2023 käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (25 §, 27 §) maakuntakaavan laatimisen. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Kanta-Hämeen kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa 2040. Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jokaasetetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua ja lausuntojen antamista varten. Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040…

 • Elinvoimakatsaus: Väestö on vähentynyt alkuvuonna maahanmuutosta huolimatta

  Maahanmuutto on edelleen runsasta, mutta viime vuoden kaltaiset ennätyslukemat ovat takana. Kanta-Hämeen väkiluku laski helmikuun lopussa 169 473 asukkaaseen. Kuukaudessa väestö on vähentynyt 65 henkilöllä. Kanta-Hämeessä syntyi 89 lasta ja kuoli 170 henkilöä, joten luonnollinen väestönkehitys oli jälleen runsaasti miinuksella. Maan sisäinen muuttoliike oli myös Kanta-Hämeelle heikohko, sillä maakunnasta muutti 62 henkilöä enemmän kuin tänne muutti.…

 • Into piukeena-blogi: Laadukas ja vaikuttava kehittämishanke vahvistaa maakunnan elinvoimaa

  Hämeen liiton elinvoimablogi Sebastian Hovi Hämeen liiton aluekehitysasiantuntija Me Hämeen liitossa olemme poikkeuksellisen kiitollisessa asemassa, kun saamme jakaa kehittämisrahaa hankkeisiin, joilla vahvistetaan maakuntamme elinvoimaisuutta. Meidän on tunnettava tarkasti maakuntamme piirteet, tilannekuva sekä tulevaisuuden kehitystarpeet, jotta osaamme kohdistaa varoja oikeisiin kohteisiin. Suuri tavoitteemme on saada liikkeelle mahdollisimman paljon laadukkaita hankkeita Kanta-Hämeen kannalta keskeisille teema-aloille. Olemme myös…

 • Kanta-Hämeen luontokohteita saavutettaviksi ja Riihimäen veturitallien kehittämistä – kahdelle hankkeelle rahoitusta

  Hämeen maakuntahallitus myönsi kahdelle hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE-rahoitusta. Hankkeilla toteutetaan Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä tuetaan alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hämeen virkistysalueyhdistyksen vetämä Löydä luonto – Kanta-Hämeen luontokohteet saavutettaviksi -hanke on koko maakunnan kattava luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edistämisen hanke. Työssä lähdetään edistämään luontokohteiden ja…

 • Into piukeena-blogi: Mistä tulet ja minne menet?

  Hämeen liiton elinvoimablogi Juha Haukka Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja (30.4.2024 saakka) Amerikkaa vääntävä asiantuntija kysyi mistä tulen. Sanoin, että Suomesta, pohjoisesta Euroopasta. Hän tiesi Helsingin nimeltä. Kerroin, että juuri sillä seudulla asun, Suomen ainoan metropolialueen reunalla. Eurooppalaiselle kysyjälle vastaukseni kotipaikasta tarkentuu; silloin olen kotoisin Hämeenlinnasta, Helsingin metropolialueen ja Skandinavian suurimman sisämaakaupungin, Tampereen, puolivälissä. Ja tiedän vastaukseni…

 • Hämeen maakuntahallitus tiukkana: Kanta- ja Päijät-Hämeeseen on saatava oma elinvoimakeskus

  Käynnissä oleva valtion aluehallintouudistus tarkoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja aluehallintovirastojen (AVI) tehtävien uudelleen järjestämistä. Esityksen mukaan uudet elinvoimakeskukset muodostettaisiin nykyisten ELY-keskuspalvelujen pohjalta, mikä tarkoittaisi Kanta- ja Päijät-Hämeelle kuulumista Uudenmaan suuralueeseen. Hämeen maakuntahallitus otti asiaan tiukasti kantaa. Hämeen maakuntahallituksen ensisijainen tavoite on saada Kanta- ja Päijät-Hämeeseen oma elinvoimakeskus. Maakuntahallitus ei näe ehdotettua Uudenmaan, Kanta-…